Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu skończył 18 lat

W dniu 9 stycznia 2014 roku mija 18 lat od powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Placówka ta powstała po ponad trzech latach działalności Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”.

Instytut, który był tworzony od podstaw wg pomysłu, programu i założeń przygotowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego przy współpracy niewielkiej grupy naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, inżynierów i innych specjalistów powstał w dowód uznania sukcesów w leczeniu wad słuchu oraz dorobku naukowego i dydaktycznego jego twórcy. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1996 r. podpisane zostało przez Ministra Jacka Żochowskiego, Przewodniczącego Badań Naukowych Aleksandra Łuczaka i Ministra Finansów Grzegorza Kołodkę. Pierwszą stałą siedzibą był opustoszały szpital przy wielkim zakładzie przemysłowym „Huta Warszawa”.

Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów a naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty we współczesnym świecie. Ogromne zainteresowanie tysięcy pacjentów stało się bodźcem do dalszych działań, w wyniku których powstały – wg. pomysłu, programu, założeń i pracy prof. Skarżyńskiego – nowe, unikatowe w skali kraju placówki: drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w 1993 roku, trzy lata później – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a w roku 2012 – Światowe Centrum Słuchu.

Dziś Instytut, którego od początku istnienia dyrektorem jest prof. Henryk Skarżyński, to dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 400 pracownikom, ma silną pozycję w kraju i za granicą, a za swoje osiągnięcia dostaje liczne nagrody i wyróżnienia. To wiodący instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital, a jako placówka naukowa reprezentuje najwyższy poziom referencyjny A+. Oceniając efekty działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach 2009-2012 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) wziął pod uwagę imponujące osiągnięcia tego najmłodszego instytutu resorowego w obszarze zdrowia w Polsce.

Instytut w Kajetanach to najlepszy przykład jednostki wyjątkowej we wszystkich ocenianych obszarach, która w dodatku robi wiele dobrego dla całego społeczeństw. – mówi prof. Barbara Rymsza z Komisji ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich w KEJN. – Wielu efektów materialnych jego działalności nie można w chwili obecnej oszacować. Instytut wykonuje na przykład badania przesiewowe słuchu wśród uczniów. Trudno dziś oszacować korzyści ekonomiczne tych programów za kilkadziesiąt lat, (…) ale efekty działania takich jednostek jak Instytut są i będą jeszcze długo odczuwalne przez społeczeństwo. – dodaje prof. Rymsza.

Osiągnięcia naukowe Instytutu mówią same za siebie: 28 tytułów doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk humanistycznych, 60-70 operacji poprawiających słuch dziennie, organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, 1 295 naukowych publikacji polskich i zagranicznych, 4 858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych, ponad 300 nagród i wyróżnień.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ciągu tych kilkunastu lat działalności klinicznej znacząco wzrosła liczba przyjmowanych w ramach hospitalizacji pacjentów z kilkuset do ponad 12 000, liczba procedur operacyjnych z około 1000 do ponad 18 500, a także liczba udzielanych porad, konsultacji i badań z kilku tysięcy do ponad 200 000 rocznie. W ciągu kilkunastu lat realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty przeprowadzono blisko 4 000 operacji wszczepienia implantów słuchowych, zrealizowane zostały liczne projekty, pionierskie programy naukowe i kliniczne, których wyniki miały wpływ na politykę zdrowotną państwa oraz wyznaczyły nowe standardy postępowania terapeutycznego osób z wadami słuchu w naszym kraju i na świecie.

Obecnie pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu są największe grupy zoperowanych i przebadanych chorych, a rozwinięcie na niespotykaną dotychczas w świecie skalę wielu programów badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu stwarza dalsze olbrzymie możliwości badawcze i wdrożeniowe. To właśnie polscy pacjenci – jako jedni z pierwszych w świecie – mają dostęp do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Tylko w ciągu 20 miesiącu działania Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach przeprowadzono trzy pierwsze w Polsce operacje wczepienia pionierskich implantów słuchowych typu CODACS, BONEBRIDGE oraz Baha 4 Attract.

– Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych. Niestety obecne szacunki, przedstawiane na najważniejszych światowych kongresach naukowych, wskazują, że różne uszkodzenia słuchu ma około 1 miliard osób na świecie. – mówi prof. Henryk Skarżyński dyrektor Instytutu. – Starzejące się społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, u których obserwujemy wydłużenie przeciętnej długości życia, mają coraz większe problemy z różnymi częściowymi ubytkami słuchu. Stanowi to wielkie wyzwanie i impuls do poszukiwania i wdrażania nowych sposobów leczenia, które są konsekwencją opracowywania nowych rozwiązań chirurgicznych, terapii genowej oraz nowych technologii stosowanych w różnego rodzaju urządzeniach wszczepialnych. Tym wszystkim oczekiwaniom naukowym i społecznym wychodzą naprzeciw dotychczasowe wyniki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którego zespoły badawcze i kliniczne wykazały się wieloma międzynarodowymi osiągnięciami. Specjalności medyczne, w których się poruszamy, będą rozwijały się w znacznym stopniu w kierunku rozwoju medycyny regeneracyjnej oraz czasowego lub stałego wykorzystania zaawansowanych technologii nanomateriałowych i teleinformatycznych. W przyszłości to będą również cele moje i kierowanego przez mnie zespołu.– mówi prof. Skarżyński

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Dowiedz się więcej: