• Działalność kliniczna

  Działalność kliniczna

  Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ramach hospitalizacji...

 • Nauka i badania

  Nauka i badania

  Obszary badań W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dużą wagę przywiązuje...

 • Dydaktyka

  Dydaktyka

  Działalność dydaktyczna i szkoleniowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Działalność dydaktyczna...

 • Współpraca

  Współpraca

  Znaczna część badań naukowych jest realizowana w ramach umów dwustronnych lub wielostronnych z zagranicznymi placówkami naukowymi lub uniwersyteckimi.

 • Nagrody i wyróżnienia

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagrody, wyróżnienia dla pracowników i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. • Przyjaciele Po Wsze Czasy

  Tablice pamiątkowe

  Nie rozwijalibyśmy się tak dynamicznie, gdyby wielu oddanych Przyjaciół w kraju i za granicą

 • Nowa Audiofonologia

  Nowa Audiofonologia

 • Journal of Hearing Science

  Journal of Hearing Science

 • IERASG

  IERASG

 • Światowe Centrum Słuchu

  Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC) powstało dzięki realizacji przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju i za granicą niezwykle bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny.

  więcej
 • Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

  Centrum skupia interdyscyplinarny zespół ekspertów: inżynierów, neuropsychologów, fizyków, lekarzy radiologów, których głównym zadaniem jest zastosowanie zaawansowanych metod obrazowania biomedycznego do badania struktury oraz funkcji mózgu.

  więcej
 • Portal Edukacyjny

  Działalność szkoleniowa realizowana przez Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi jest kierowana do różnych grup specjalistów działających na rzecz środowiska osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej oraz pacjentów i rodziców. ..

  więcej
 • Krajowa Sieć Teleaudiologii

  Sieć obejmuje 23 stanowiska telemedyczne umieszczone w ośrodku centralnym – Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 20 współpracujących ośrodkach: 19 rozsianych na terenie kraju oraz jednym ośrodku w Odessie na Ukrainie.

  więcej
 • Projekty

  Informacja o Projektach finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z zewnętrznych źródeł, m.in. z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grantów Norweskich.

  więcej