Jednostki organizacyjne

Kliniczne i naukowo-dydaktyczne

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Ośrodki filialne Instytutu

  • Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji – Łeba