Nagrody i wyróżnienia

 • Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony medalem PAN

 • Nagroda Dydaktyczna dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego od Rektora WUM

 • Prof. Henryk Skarżyński ponownie na 2. miejscu w plebiscycie 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

  27 lutego 2020 r. poznaliśmy laureatów LISTY STU 2019. Podczas uroczystej Gali w Hotelu Westin w Warszawie ogłoszone zostały wyniki plebiscytu „Pulsu Medycyny”. Prof. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski zajęli pierwsze miejsca na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2019 r. Ponownie zaszczytne drugie miejsce w kategorii „medycyna” przypadło prof. Henrykowi 

 • Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

  Minister Bartłomiej Chmielowiec powołał – 26.02.2020 r. – na 3 letnią kadencję członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pośród ponad 20 ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy będą służyć wsparciem, wskazywać wyzwania i na bieżąco je rozwiązywać, doradzać i przekazywać przydatne rekomendacje, znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Rada ma charakter opiniodawczo – doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań. – Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo 

 • Kapsuła Badań Zmysłów na Polskiej Wystawie Gospodarczej pn. „Od COP do Gospodarki 4.0”

  W dniu 16.01.2020 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczył w Polskiej Wystawie Gospodarczej pn. „Od COP do Gospodarki 4.0”, która odbyła się w nowo otwartej Hali Wisłosan w Stalowej Woli, inwestycji zrealizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Polska Wystawa Gospodarcza to wyjątkowe przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Wystawę 

 • Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Korespondentem PAN

  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie, w dniu 5 grudnia 2019r. wyłoniło nowych członków jednego z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. Do tego zaszczytnego grona uczonych został wybrany prof. Henryk Skarżyński. Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. 

 • Prof. Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów

  Na wniosek Urzędu Patentowego RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał prof. Henrykowi Skarżyńskiemu odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Uroczystość nadania miała miejsce 28 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odznaczenie zostało nadane w uznaniu szczególnych zasług Profesora w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia wręczenia odznak odbyła po uroczystym otwarciu konferencji z okazji 100. rocznicy przystąpienia Polski 

 • Prof. Henryk Skarżyński Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

  25 października 2019 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie dobyła się uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wydarzenie honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Podczas uroczystości nadano godność „Medicus Nobilis” prof. Tadeuszowi Tołłoczce, godność Honorowego Członka PTL Pleno Titula prof. Henrykowi Skarżyńskiemu i prof. Wojciechowi Noszczykowi, przyznano także tytuły zasłużonym dla PTL, odznaczania „Bene Meritus” i Medale Gloria Medicine. Wydarzenie otworzyło odśpiewanie 

 • 10 Forum Rozwoju Mazowsza z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Były to dwa dni pełne dyskusji i wymiany doświadczeń o rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Najbardziej uroczystym momentem Forum, była Gala Konkursu „Liderzy Zmian 2019”, podczas której prof. Henryk Skarżyński odebrał wyróżnienie przyznane w kategorii „Nagroda Internautów” w podkategorii „Człowiek w centrum uwagi” za projekt „Program badań przesiewowych słuchu 

 • Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

  5 października 2019 r., w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy świętowało jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji darczyńcy, współpracownicy, i przede wszystkim przyjaciele Stowarzyszania zostali wyróżnieni okolicznościowymi statuetkami. Symboliczne „złote serce” otrzymał także prof. Henryk Skarżyński, który został wyróżniony za wieloletnią pracę na rzecz niesłyszących i niedosłyszących pacjentów, w tym także podopiecznych Stowarzyszenia. Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec 

 • Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

  Prof. Henryk Skarżyński został Honorowym Członkiem ORL Danube Society – stowarzyszenia otorynolaryngologów z krajów naddunajskich (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina), które powstało w roku 2018. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymianie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii. Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii od wielu lat aktywnie 

 • Prof. Piotr H. Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

  ORL Danube Society to stowarzyszenie otorynolaryngologów z krajów naddunajskich (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina), które powstało w roku 2018. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymianie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii. Prof. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, od wielu lat współpracuje z krajami naddunajskimi 

 • Nowi Przyjaciele po Wsze Czasy

  Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” to forma podziękowania prof. Henryka Skarżyńskiego tym, którzy wspierali jego działania mające na celu pomoc osobom z zaburzeniami słuchu. Tablica ta wita gości i pacjentów Światowego Centrum Słuchu, przypominając o znanych politykach, artystach, wybitnych naukowcach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grono Przyjaciół po Wsze Czasy stale się powiększa. Ostatnio dołączyło do niego pięciu wybitnych naukowców: prof. Maurizio 

 • Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony Godłem Promocyjnym Orła Białego

  W rezydencji dwukrotnego króla Polski w latach w latach 1704–1709 i 1733–1736 Stanisława Leszczyńskiego odbył się 7 czerwca 2019 r.  finał VII edycji Godła Promocyjnego Fundacji Orła Białego. Otwierając uroczystą galę, prof. Jan Ludwiczak przywitał gości krajowych i zagranicznych, podkreślając, że do wysokiej Kapituły Godła wpłynęło kilkaset wniosków o wyróżnienie najbardziej znaczących krajowych przedsiębiorstw, organizacji i osób ze świata gospodarki, kultury, sztuki, nauki i sportu.  – Nie są dla nas ważne zapatrywania czy poglądy 

 • Ważne wyróżnienia dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego

  Prof. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 24 maja 2019 r. w Lizbonie, został wybrany na audytora Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS). Zaś w dowód uznania osiągnięć w Polsce 4 czerwca br. został Supertalentem w Medycynie 2019. Europejska Federacja Towarzystw Audiologicznych zrzesza członków z 35 krajów, audiologów, laryngologów i audioprotetyków. Celem Federacji jest umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie 

 • Prof. Henryk Skarżyński członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

  European Academy of Sciences and Arts, (Europejska Akademia Nauk i Sztuk) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Wśród 2 tys. jego członków znajdują się m.in. najwybitniejsi naukowcy i artyści, w tym 32 laureatów Nagrody Nobla. Ostatnio EASA przyjęła nowych członków, wśród których znalazł się prof. dr hab. n.med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Uroczyste wręczenie nominacji prof. H. Skarżyńskiemu miało miejsce 2 marca 

 • Prof. Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezydenta Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Prof. Henryk Skarżyński znalazł się w gronie 28 osób, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim 12 grudnia 2018 r. – Cieszę się