Nagrody i wyróżnienia

 • Kryształowy Dwunastościan dla prof. Henryka Skarżyńskiego

  Rada Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej przyznała po raz trzeci swoje najważniejsze Wyróżnienie Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque, które w tym roku otrzymał prof. Henryk Skarżyński. Symbolem tej łacińskiej sekwencji jest Kryształowy Dwunastościan, zwany Kosmosem Pitagorasa, który jest przyznawany za osiągnięcia w budowaniu efektywnych przestrzeni badawczych i przełamywanie granic poznania. Uroczystość odbyła się 5 grudnia 2016 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.   

 • Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Kobiety Sukcesu

  W Warszawskiej Operze Kameralnej, w dniu 26 listopada 2016 r. – odbyła się VI edycja Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza 2016 pod patronatem Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Międzynarodowego Forum Kobiet. Główną laureatką tegorocznych wyborów została Magdalena Daniel z Siedlec – lekarz chirurg dziecięcy, ordynator Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Siedlcach. Od kilku lat Kobiety Sukcesu wybierają także mężczyznę, którego podziwiają za pasję 

 • Odznaczenia państwowe i resortowe dla Pracowników IFPS

  Uroczystość, podczas której 29 Pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia, zakończyła obchody 25 – lecia leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Odznaczenia wręczył w siedzibie Instytutu w Kajetanach dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Warto podkreślić, że Minister Pinkas odwiedził Kajetany już po raz drugi w tym roku. 

 • Prof. Henryk Skarżyński Honorowym Złotym Inżynierem

  18 listopada 2016 r. środowisko techniczne, środowiska gospodarcze oraz środowiska naukowe uczelni technicznych i rolniczych, nadających tytuły inżynierskie, obchodziły 150-lecie wydania pierwszego numeru „Przeglądu Technicznego – gazety inżynierskiej”, najstarszego polskiego czasopisma. Z tej okazji w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się Gala Jubileuszowa, podczas której prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony tytułem „Honorowy Złoty Inżynier”. Tytuł przyznany został za wprowadzenie do medycyny najnowszych rozwiązań technicznych. 

 • Medal Prymasowski dla prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniu 11 listopada 2016 r. Jego Eminencja Ks. Abp Wojciech Polak Prymas Polski gościł w Warszawie by przewodniczyć Mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Po uroczystościach w Świątyni przybył do Domu Arcybiskupów Warszawskich, aby uroczyście wręczyć prof. Henrykowi Skarżyńskiemu Medal Prymasowski „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”. Laudację z tej okazji wygłosił J.E. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. – Pragnąc przedstawić wszystkie zasługi i osiągnięcia Pana Profesora Skarżyńskiego 

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego nagrodził prof. Henryka Skarżyńskiego i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

  Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbyły się w dniu 7 listopada 2016 w Filharmonii Narodowej w Warszawie, prof. Henryk Skarżyński i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zostali nagrodzeni Dyplomami oraz Medalami Pamiątkowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”. W imieniu Marszałka Adama Struzika Medale wręczył Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – Janusz Sobolewski. Marszałek Adam Struzik 

 • Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Kapitułę Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich

  Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które odbyły się w dniu 7 listopada 2016 w Filharmonii Narodowej w Warszawie prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony włączeniem przez Kapitułę do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich. Sekretarz Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich dr Bogusław Węgliński podczas uroczystości mówił, że deklaracja Kopernika –Łukasiewicza w sprawie ustanowienia Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich, przyjęta na koniec obrad Międzynarodowego 

 • IFPS laureatem nagrody Business Premium

  W dniu 26 września 2016, magazyn Bloomberg Businessweek Polska przyznał nagrody Business Premium 2016 za usługi wyróżniające się jakością, nowoczesnością i dopasowaniem do potrzeb rynkowych. W gronie laureatów znalazł się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za 10 lat telemedycznej opieki nad pacjentami z rożnymi implantami słuchowymi. Po raz trzeci magazyn Bloomberg Businessweek Polska nagrodził usługi dla biznesu, biorąc pod uwagę ich jakość, dostosowanie do potrzeb rynkowych, nowoczesność, efektywność, wychodzenie naprzeciw 

 • VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz innych krajów świata z udziałem przedstawicieli IFPS

  W dniach 22-23 września  2016 r. w Biszkeku (Kirgistan) odbył się VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw pt. „Dziecko i społeczeństwo: Problemy zdrowia, rozwoju i odżywiania” oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa, poświęcona 55-leciu Narodowego Centrum Matki i Dziecka, założonego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Kirgistan. Prof. Henryk Skarżyński, który wraz z zespołem reprezentował Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, został zaproszony do przewodniczenia sesji poświęconej problemom głuchoty i niedosłuchu u dzieci. W sesji tej wzięli udział 

 • Prof. Henryk Skarżyński odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka

  13 lipca 2016 r., podczas uroczystego Koncertu Galowego II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” Minister Marek Michalak wyróżnił prof. Henryka Skarżyńskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. W Laudacji na cześć Profesora czytamy: „Dzieciństwo to wyjątkowy czas poznawania świata, doświadczania go wszystkimi zmysłami. Nie wszyscy jednak otrzymują ten przywilej od razu. Dzięki Henrykowi Skarżyńskiemu, lekarzowi zmysłów dzieci nie tylko rano słyszą 

 • Prof. Henryk Skarżyński wśród pierwszych „Nieobojętnych”

  Wyróżnienie Nieobojętni III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich to wyjątkowa nagroda, przyznana w tym roku po raz pierwszy. Niezwykła uroczystość, podczas której poznaliśmy pierwszych Nieobojętnych miała miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w dniu 9 czerwca 2016r. Wśród pierwszych Nieobojętnych znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Nagrodę wręczyła Magdalena Księżopolska Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, jedna z inicjatorek powstania nagrody. Jak czytamy w Laudacji: 

 • Senat SGGW nagrodził prof. Henryka Skarżyńskiego

  Rok 2016 jest rokiem jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego „od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Z tej okazji miało miejsce szereg wydarzeń naukowych i artystycznych. Uroczystość w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, w dniu 22 maja, kończyła te niezwykle barwne i bogate obchody, a jej najważniejszym momentem było wręczenie pamiątkowych medali. W gronie wybitnych przedstawicieli świata nauki, gospodarki, ekonomii był prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu 

 • Profesor Henryk Skarżyński wyróżniony podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) w Toronto

  W dniu 12 maja 2016 w Toronto cztery osoby – prof. Wiliam Gibson z Sydney, prof. Thomas Balkany z Miami, prof. Henryk Skarżyński z Warszawy i prof. Thomas Lenarz z Hannoveru – otrzymały najwyższe wyróżnienie społeczności międzynarodowej za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw. Nagroda została przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu m.in. za przywództwo i inspirowanie swoim przykładem społeczności międzynarodowej przez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego 

 • Przedstawiciele KRUS z wizytą w Kajetanach

  W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” z władzami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Instytut reprezentowali prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu oraz prof. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy Instytutu, Stowarzyszenie „Człowiek – Człowiekowi” reprezentował Prezes dr Witold Cieśla, zaś KRUS reprezentowali: Prezes – Jacek Dubiński, Zastępca Prezesa 

 • Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony podczas V Konferencji Służby Zdrowia

  W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie V Konferencja Służby Zdrowia pt.: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – teologia – kultura”, podczas której prof. Henryk Skarżyński otrzymał pamiątkowy Medal przyznany przez Organizatorów Konferencji. Nagroda ta została przyznana za promocję holistycznej wizji człowieka doświadczonego bólem i cierpieniem. Wręczając nagrodę w imieniu Organizatorów, Ks. Dr. Dariusz Pater życzył prof. Henrykowi Skarżyskiemu: „Niech dalsza owocna współpraca będzie 

 • Prof. Henryk Skarżyński Osobowością Roku 2016

  W dniu 11 kwietnia 2016 r., w Hotelu Marriott w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala „Osobowości i sukcesy”, podczas której prof. Henryk Skarżyński został Osobowością Roku 2016. Wśród pozostałych wyróżnionych tym tyłem znaleźli się m.in. Marian Opania, Beata Kozidrak, Katarzyna i Cezary Żak czy prof. Mirosław Ząbek. Otwierając uroczystość, Mariusz Pujszo organizator Gali Osobowości i Sukcesy podkreślił, że głównym celem tego przedsięwzięcia jest chęć nagradzania i dostrzegania osób, którzy poprzez ciężką pracę, 

 • Prof. Henryk Skarżyński Ambasadorem Integracji i Współpracy

  W dniu 7 marca 2016 r. podczas Sesji Inaugurującej XXIII edycji „Welconomy Forum in Toruń” – jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju – prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i kierownik Światowego Centrum Słuchu otrzymał tytuł „Ambasadora Integracji i Współpracy” za rok 2015. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest corocznie przez Radę Programową Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, za szczególne osiągnięcia i umiejętność integracji oraz współpracy w różnych dziedzinach życia 

 • Prof. Henryk Skarżyński najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie

  „Puls Medycyny” już po raz trzynasty ogłosił Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, a także po raz drugi Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zajął w tym roku pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, natomiast minister zdrowia Konstanty Radziwiłł został wybrany przez ekspertów najbardziej wpływową osobą w polskiej ochronie zdrowia.