Tagi: telemedycyna

 • Konferencja naukowa „Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie otolaryngologii” w Odessie

  W dniu 27 września 2012 roku w Odessie, na Ukrainie odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz zespół Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy  oraz Odeskiego Uniwersytetu Medycznego. W konferencji uczestniczyli lekarze i inni specjaliści z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Głównymi prelegentami byli: prof. Henryk Skarżyński z zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prorektor Odesskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Sergey Pukhlik – kierownik Katedry Otorynolaryngologii Odeskiego Uniwersytetu Medycznego 

 • II Ogólnorosyjski Kongres Implantów Słuchowych

  W dniach 2-4 października w Sankt Petersburgu odbył się II Ogólnorosyjski Kongres Implantów Słuchowych, na który zaproszono grono wybitnych przedstawicieli z zakresu otochirugii, inżynierii klinicznej oraz surdologopedów, surdopedagogów, psychologów z całego świata.  Program konferencji został przygotowany przez wybitnych ekspertów  międzynarodowych. Pierwsza cześć Konferencji obejmowała zagadnienia związane z wszczepianiem implantów słuchowych, bilateralną implantacją i stosowanymi technikami operacyjnymi. W tej części obrad zaprezentowana została polska prezentacja nt. „10 lat doświadczeń w implantacji 

 • Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Politechnice Warszawskiej

  W dniu 1 października 2012 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Wykład inauguracyjny Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny wygłosił prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Uroczystość otworzył nowo wybrany Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który w swoim wykładzie wyraził troskę o rozwój Uczelni. Jej fundamentem jest pozyskiwanie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i rozbudzanie w nich zamiłowania do nauk 

 • Wizyta przedstawicieli rządu i służby zdrowia Arabii Saudyjskiej

  W dniu 27 czerwca 2012 r. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedziła delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Arabii Saudyjskiej. Wizyta odbyła się w związku z planowanym utworzeniem przez rząd Arabii Saudyjskiej Centrum Słuchu im. Króla Abdullaha w Rijadzie. Delegacja, w której skład wchodzili m.in. saudyjscy chirurdzy, foniatrzy i audiolodzy, odwiedziła Światowe Centrum Słuchu, oraz dwa inne ośrodki audiologiczne w świecie, w celu nawiązania współpracy. Delegacji przewodził prof. Abdulrahman  Abdullah  Hagr, otochirurg 

 • Wyróżnienie na Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na VI Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód w Białymstoku, otrzymał wyróżnienie za szczególnie wartościową prezentację i wystąpienie, jakie w jego imieniu miał dr Lech Śliwa. Prezentacja nosiła tytuł “Zastosowanie telemedycyny oraz narzędzi eZdrowia w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów, pomiędzy Polską i krajami wschodnimi” i przedstawiała rozwiązania z zakresu telemedycyny stosowane w codziennej praktyce klinicznej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. 

 • Kolejny milowy krok

  W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste  otwarcie Światowe Centrum Słuchu, z udziałem m.in. Marszałek Sejmu Ewy Kopacz,  Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, Jego Ekscelencji Abdelkadera Khemri Ambasadora Algierii, licznych przedstawicieli resortów zdrowia, oświaty, nauki, urzędów centralnych, PAN-u, rektorów 7 uczelni oraz blisko 

 • Przedstawiciele Mołdawskiego Uniwersytetu Medycznego w Kajetanach

  W dniach 14-15 maja 2012 r. w Światowym Centrum Słuchu gościli przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Mołdawii: Angelina Chiaburu – dyrektor Państwowego Centrum Audiologicznego, dr Sergiu Vetricean – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii oraz dr Luxcian Danilov – odpowiedzialny za rozwój naukowy Kliniki Otorynolaryngologii. Goście z Mołdawii odwiedzili m.in. Klinikę Audiologii i Foniatrii, Klinikę Szumów Usznych, Klinikę Rehabilitacji, Zespół Implantów i Percepcji Słuchowej oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. Ponadto obejrzeli pomieszczenia 

 • Telemedycyna

  Nowe technologie – unikatowe na skalę światową rozwiązania w zakresie telerehabilitacji, telefittingu oraz wykorzystania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego Osiągnięcie korzyści słuchowych po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego zależy w znacznym stopniu od długofalowej, dobrze zorganizowanej i skoordynowanej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Jednym z ważniejszych etapów tego procesu jest dobór parametrów stymulacji elektrycznej nerwu słuchowego do potrzeb pacjenta, dokonywany zgodnie z opracowaną w Instytucie, wysokospecjalistyczną procedurą dopasowania systemu implantu ślimakowego. 

 • Profesor Henryk Skarżyński doktorem honoris causa

  Akademia Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przyznała profesorowi  Henrykowi Skarżyńskiemu godność doktora honoris causa- Jest  fantastycznym naukowcem, znakomitym lekarzem, ale przede wszystkim  społecznikiem, który niesłychanie dużo zrobił dla niepełnosprawnych  słuchowo-podkreślała prof. Jolanta Zagrodzka, prorektor uczelni, promotor przewodu doktorskiego. Wśród zasług prof.  Skarżyńskiego wymieniano utworzenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,  Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach a także trwającą budowę  Światowego Centrum 

 • Wizyta przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru

  W dniach 25 – 26 stycznia 2012 r. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odwiedziła delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru. Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował wybrane dziedziny swojej działalności, w tym unikalne obszary aktywności klinicznej i naukowej z zakresu rehabilitacji i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych i równowagi. Członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Audiologii i Foniatrii, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej,