Dla lekarzy

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 • Konkurs na stanowisko post-doc

  Na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 12 lipca 2019 r. ogłaszam Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego 

 • 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress Of Otology za nami

  Blisko tysiąc naukowców, lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, a także inżynierów klinicznych z całego świata wzięło udział w 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology, które zostały zorganizowane w dniach 28.05.–1.06.2019 r. przez Światowe Centrum Słuchu IFPS i Instytut Narządów Zmysłów. Prezydentem Kongresu był prof. Henryk Skarżyński. Politzer Society to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, którego nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pioniera otochirurgii i otologii 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. hum. Elżbieta Gos   Dokument PDF: Załącznik nr 6   Przewodniczący Komisji Konkursowej 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Elżbieta Włodarczyk   Dokument PDF: Załącznik nr 5   Przewodniczący Komisji Konkursowej 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Beata Miaśkiewicz   Dokument PDF: Załącznik nr 4   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS dr hab. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora. Posiadać znajomość psychometrii oraz doświadczenie w zakresie konstrukcji ankiet, adaptacji i walidacji kwestionariuszy. Posiadać umiejętność obsługi programów statystycznych (SPSS, Statistica). Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

  Zgodnie z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 • Zakład Genetyki IFPS poszukuje kandydata do pracy na stanowisku DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  Zakład Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie poszukuje   DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO   Miejsce pracy: Kajetany (pod Warszawą) Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego i posiadania aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL) znajomości technik laboratoryjnych, zwłaszcza z zakresu genetyki i biologii molekularnej umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu Office znajomości j. angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, pracowitości 

 • Nowa generacja implantów ślimakowych – nowe oblicze telemedycyny

  W Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński wszczepił – po raz pierwszy w Polsce – implant słuchowy typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI. Implant ten jest dedykowany przede wszystkim seniorom. Pozwala on na wykonywanie u pacjentów z niego korzystających badań metodą rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T, które są podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej. Operacja 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:„Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Ogłoszenie o wynikach konkursu_skan

 • Ministerstwo Zdrowia dofinansuje szkolenia w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych IFPS

  W dniu 27 września 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.4 Kompetencje 

 • 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery

  International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona otosklerozie i chirurgii strzemiączka, która od 2004 roku organizowana jest przez światowe ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu tego schorzenia. Otoskleroza jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn stopniowej utraty słuchu u młodych dorosłych. Nieleczona może prowadzić do całkowitej głuchoty. Interwencja chirurgiczna, która na obecnym etapie wiedzy medycznej jest jedyną skuteczną metodą leczenia, daje dobre efekty. Sukces terapii 

 • Obowiązek informacyjny RODO

  Szanowni Państwo, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 w Warszawie (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), zwany dalej Instytutem, który świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu diagnostyki ,leczenia i rehabilitacji  osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, komunikacji językowej z zaburzeniami równowagi , szumami usznymi oraz prace badawcze  w następujących lokalizacjach: Światowe Centrum 

 • Debata w Światowym Centrum Słuchu z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy

  W dniu 26 marca 2018 r. Pierwsza Dama złożyła wizytę w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie uczestniczyła w debacie z udziałem pacjentów. W trakcie spotkania Agata Kornhauser-Duda otrzymała statuetkę Przyjaciela Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. W debacie pt. „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka” uczestniczyli laureaci kilku edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali nieoceniony wpływ osiągnięć współczesnej medycyny na ich codzienne funkcjonowanie. 

 • Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego

  25 lutego br., obchodzimy Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego, który w tym roku przypada w 61 rocznicę pierwszej w świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego. W Polsce pierwszą operację przywracającą słuch osobie niesłyszącej z wykorzystaniem tej technologii wykonał 16 lipca 1992 roku, prof. Henryk Skarżyński. Dzień później implant ślimakowy otrzymało – po raz pierwszy w Polsce – niesłyszące dziecko. Międzynarodowy Dzień Implantu Ślimakowego jest obchodzony na świcie, aby