Dla lekarzy

 • Zaproszenie na konferencję pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje kolejną edycję konferencji pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół 

 • Jedyny taki koncert na świecie

  Z okazji Jubileuszu, 25. pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, w Światowym Centrum Słuchu oraz w Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Kajetanach, w dniach 10-14 lipca 2017 r. odbyły się Warsztaty Kliniczne i Konferencja Naukowa w ramach programu naukowo-medycznego pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“. To autorskie projekty prof. Henryka Skarżyńskiego, których celem jest pokazanie światu, że dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny problemy ze słuchem nie są przeszkodą do profesjonalnego 

 • 20 i 15 lat temu byliśmy pierwsi w świecie

  12 lipca mija 15 lat od pierwszej w świecie operacji wszczepiania implantu ślimakowego osobie z częściową głuchotą. Stworzyło to szansę elektrycznego dopełniania normalnego słuchu w zakresie niskich częstotliwości do 500 Hz. Było to rozwinięcie rozpoczętego 5 lat wcześniej programu zachowania przedoperacyjnych resztek słuchowych. Tym samym – dziesięć lat po wszczepieniu pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie całkowicie niesłyszącej – podjąłem się przełamania kolejnej bariery, 

 • Wyniki konkursu na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz na stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 6

  Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz stanowisko typu post-doc Komisja Konkursowa (działająca na podstawie Zarządzenia nr 10 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z dnia 09.05.2017 r.) wybrała: • na stypendia naukowe dla doktorantów – mgr Annę Sarosiak oraz mgr Marcina Leję ogłoszenie doktoranci • na stanowisko typu post-doc – dr Annę Adamiok ogłoszenie postdoc Zatrudnienie osób w ramach projektu NCN SONATA BIS 

 • Światowe Centrum Słuchu ma 5 lat

  10 maja 2017 r. mija 5 rocznica otwarcia Światowego Centrum Słuchu, niezwykle ważnej placówki dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania,  leczenia wad zmysłów. Pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem placówki jest prof. Henryk Skarżyński. To – mieszczące się w Kajetanach pod Warszawą Centrum – jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak 

 • Nowy krok w leczeniu wad słuchu

  Prof. Henryk Skarżyński przeprowadził serię pokazowych operacji wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje te były głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które na przełomie marca i kwietnia odbyło się – po pierwszy raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. System Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler to nowy typ implantu ucha środkowego, 

 • O wytycznych w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Zakopanem

  Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju. – Mam nadzieję, że ta konferencja zostanie zapamiętana przez uczestników jako ważne wydarzenie naukowe, organizacyjne 

 • II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

  W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok 

 • 27. międzynarodowe warsztaty chirurgii okienka okrągłego Window Approach Workshop WAW

  W Światowym Centrum Słuchu, w dniach 9-10 stycznia 2017 r., gościło 24 otochirurgów z różnych części świata, m.in. Rosji, Ukrainy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kazachstanu, Kirgistanu i Austrii, którzy przyjechali do Kajetan poznawać najnowsze metody leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych. W ostatnich latach w dziedzinie audiologii i otologii dokonał się ogromny postęp. Lekarze chirurdzy specjalizujący się w leczeniu problemów ze słuchem mogą dziś pomóc prawie każdemu pacjentowi, niezależnie 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

    Na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 15 grudnia 2016 r. ogłaszam   Konkurs na stanowisko adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora lub dr hab. z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ukończyć staż lub studia za granicą z zakresu metod obrazowania mózgu. Wskazać Instytut Fizjologii 

 • 25. Warsztaty WAW Window Approach Workshop w Kajetanach

  Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach jest miejscem znanym na światowej mapie szkoleń dla oto-ryno-laryngochirurgów, szczególnie zaś dla tych, którzy chcą studiować zaawansowane techniki chirurgiczne związane z implantami słuchowymi. Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego – WAW Window Approach Workshop – od ponad dziesięciu lat przyciągają lekarzy z całego świata, zarówno z ośrodków uruchamiających dopiero programy implantów ślimakowych, 

 • Spotkanie otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

  W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany był również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Program naukowy konferencji dotyczył zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Tematyka konferencji obejmowała również między innymi kwestie onkologiczne 

 • Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

  Minister Zdrowia prof. Marian Zembala – na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – powołał z dniem 8 października 2015 r. prof. Henryka Skarżyńskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie na okres 4 lat. Tym samym prof. H. Skarżyński rozpoczął V kadencję na stanowisku Dyrektora Instytutu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został powołany w 1996 roku, z inicjatywy prof. Henryka 

 • I Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w otolaryngologii”

  Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne i perspektywy to wiodący temat I Ogólnopolskiej Konferencji w Kołobrzegu, jaką Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zorganizowały wraz z Wielkopolskim Centrum Onkologii i Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Patronat naukowy nad tym unikalnym spotkaniem specjalistów sprawowali: prof. Henryk Skarżyński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii, oraz prof. Wojciech Golusiński, Sekretarz Generalny 

 • Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej

  Od wielu lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby Pracowni i Ośrodków wykonujących diagnostykę czułości słuchu za pomocą audiometrii tonalnej. Dlatego, chcąc wyjść na przeciw zapotrzebowaniu środowiska audiologów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na kurs audiometrii tonalnej i słownej. Kurs będzie obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne. Szczegółowe informacje o kursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Portalu Edukacyjnym w zakładce „Kształcenie ustawiczne”. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2015. 

 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu

  W związku z licznymi zapytaniami o termin rozpoczęcia kolejnej edycji Studium Obiektywnych Badań Słuchu, uprzejmie informujemy, że przewidujemy uruchomienie kursu w października 2015 r. Kurs zakończy się w lutym 2016 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na Portalu Edukacyjnym Instytutu. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://edu.ifps.org.pl/index.php?link=rejestracja Kierownik SOBS Prof. Krzysztof Kochanek

 • X światowa wideokonferencja LION Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

  12 maja 2015 r. odbyła się dziesiąta coroczna światowa wideokonferencja LION: Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast, podczas której najlepsi chirurdzy z wiodących światowych ośrodków prezentują ‘na żywo’ najnowsze techniki operacji oto- i neurootologicznych. Projekt LION, zainicjowany w roku 2006, stawia sobie za zadanie wykorzystanie najnowszych technologii telekonferencyjnych do ustawicznego kształcenia lekarzy otolaryngologów na całym świecie. W ramach LION działa stała interaktywna światowa 

 • O śpiewie, mowie i emocjach dla profesjonalistów w Światowy Dzień Głosu

  Głos to nie tylko fenomen mechaniczno-akustyczny, ale także przekaźnik nastroju i emocji. Zasady jego emisji są przedmiotem badań naukowych z zakresu  laryngologii, foniatrii i audiologii, a także fizyki, akustyki, fonetyki, lingwistyki, psychologii.  Głos – podobnie jak słuch – ma kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wymianie informacji. Właśnie temu zagadnieniu prof. Henryk Skarżyński poświeci swój wykład inaugurujący obchody Światowego Dnia Głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.