Konferencje, seminaria, zjazdy

 • II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

  W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok i krtani, genetyką, 

 • 21 rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Z tej okazji w Kajetanach, w podwarszawskiej siedzibie Instytutu, odbyła się w Konferencja Naukowa. Konferencja zamknęła także obchody dwóch niezwykłych jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W ciągu minionych 12 miesięcy odbyły się z tej okazji liczne międzynarodowe konferencje, warsztaty, a także II Międzynarodowy Festiwal Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” oraz spektakl „Przerwana cisza” z udziałem artystów i pacjentów. Ponad 25 lat temu 

 • XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi w Kajetanach

  XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi – XXX Annual Assembly of the International Academy ORL-HNS miał miejsce w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach koło Warszawy 14 listopada 2016r. Powierzenie organizacji jubileuszowego, trzydziestego Zjazdu tej prestiżowej międzynarodowej Akademii Światowemu Centrum Słuchu, jest wyrazem uznania dla pozycji i dorobku naukowego oraz klinicznego tego wyjątkowego na skalę 

 • Nowoczesne technologie medyczne tematem Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

  W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Kongres Innowacyjnej Gospodarki – po raz siódmy organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jednym z tematów Kongresu były nowe technologie w medycynie, a prelegentem podczas tego panelu był m.in. prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Podczas panelu na temat nowoczesnych technologii w medycynie, nawiązując do 25. rocznicy rozpoczęcia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20. rocznicy powstania 

 • 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies

  Odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Konferencje Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych to cykl niezwykle prestiżowych spotkań naukowych poświęconych nie tylko zagadnieniom związanym z implantami słuchowymi, lecz także rehabilitacji i opiece nad osobami z zaburzeniami słuchu. Organizatorem tegorocznego spotkania w Toronto było Amerykańskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant Alliance, ACI) we współpracy z Uniwersytetem w Toronto. Wiodącym tematem konferencji było stosowanie implantów słuchowych, głownie ślimakowych, w jednostronnej głuchocie. 

 • Lubelskie Dni Otolaryngologii z udziałem przedstawiali IFPS

  Lubelskie Dni Otolaryngologii odbyły się w dniach 27-28 maja 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. W spotkaniu wzięli eksperci różnych dziedzin otolaryngologii, zaś wykłady szkoleniowe były odzwierciedleniem aktualnej wiedzy praktycznej i teoretycznej w otolaryngologii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali prof. Henryk Skarżyński, prof. Krzysztof Kochanek, dr hab. Monika Ołdak, dr hab. Artur Lorens, dr inż. Tomasz Wolak, oraz mgr Małgorzata Zgoda. Prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Krzysztof Kochanek byli przewodniczącymi Panelu pt.: „Wczesna diagnostyka 

 • Światowy Dzień Głosu

  W dniu 16 kwietnia 2016 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kolejny raz uczestniczył w ogólnoświatowej inicjatywie obchodów World Voice Day- Światowego Dnia Głosu. Obchody Światowego Dnia Głosu   to wspaniała inicjatywa, będąca skutecznym krokiem  w budowaniu świadomość społecznej  w tym zakresie  oraz poprawie kondycji zdrowotnej osób, dla których głos stanowi ważny element w komunikacji interpersonalnej. W ramach tego wydarzenia Instytut wraz z Katedrą Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

 • 43rd American Auditory Society Scientific and Technology Meeting

  Konferencję American Auditory Society (AAS) Scientific and Technology Meeting otworzyli wspólnie prof. Harvey Abrams, prezydent AAS, i prof. Beth Prieve, prezydent – elekt i przewodniczący Rady Programowej. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z całego świata. W ramach sesji naukowych przedstawione zostały 42 prezentacje ustne i 166 plakatów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentował prof. W. Wiktor Jędrzejczak. Polski do Scottsdale przyjechali także prof. Mariola Śliwińska-Kowalska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 

 • Debata „Polska Humanistyka – stan i potrzeby” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, odbyła się debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby”. Debatę zorganizowali: prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, prof. Adam Koseski, Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Akademia Polskiego oraz Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu. Podczas debaty wręczono Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu. Debata „Polska humanistyka – 

 • II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniach 18-19 marca dobyła się w Zabrzu II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”. Podczas Konferencji wykład na zaproszenie wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali prezentacji pt.: Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja o powstającej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu – w ramach unijnego programu STRATEGMED – kapsule badań zmysłów. – Kapsuła 

 • Spotkanie otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

  W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany był również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Program naukowy konferencji dotyczył zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Tematyka konferencji obejmowała również między innymi kwestie onkologiczne związane z realizacją 

 • Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

  W dniach 18-20 lutego 2016 r. odbył się w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress). Health Challenges Congress jest inicjatywą, która ma umożliwić szeroką, wielosektorową i wielodyscyplinarną debatę, m.in.: polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, przemysłu i mediów. Od czego zależy stan naszego zdrowia? To jedno z ważniejszych pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy ponad 50 kongresowych sesji. Udział w dyskusjach panelowych wzięło ok. 250 prelegentów. Wśród gości 

 • Konferencja „Successful R and I in Europe” z udziałem przedstawicieli IFPS

  W dniach 5 i 6 listopada 2015 roku, w Dusseldorfie odbyły się 7. spotkania robocze z cyklu „Successful R and I in Europe”, organizowane cyklicznie przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Północnej Nadrenii – Westfalii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali z-ca Dyrektora do Spraw Organizacji i Rozwoju – Paweł Doliński oraz p.o. Kierownika Zakładu Teleaudiologii – Maciej Ludwikowski. Prezentacja osiągnięć Instytutu i Światowego Centrum Słuchu oraz doświadczenie w wykorzystaniu różnych dotacji europejskich 

 • XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

  Forum Ochrony Zdrowia od pięciu lat jest stałym elementem programu Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się w dniach 8 – 10 września 2015 r. Dla uczestników tego Forum prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład na temat pionierskich dokonań zespołu Instytutu i nowatorskich rozwiązań telemedycznych wdrożonych w Światowym Centrum Słuchu. W tym roku podczas Forum Ochrony Zdrowia dyskutowano przede wszystkim o nadchodzącej reformie ochrony zdrowia,konsekwencjach ustawy refundacyjnej 

 • Międzynarodowa konferencja Naukowa „Implanty Słuchowe i muzyka”

  Prof. Henryk Skarżyński wraz z Zespołem Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na Międzynarodową konferencję Naukowa „Implanty Słuchowe i muzyka”. Światowej sławy naukowcy i klinicyści prowadzący pionierskie badania na tematy związane z zagadnieniami percepcji muzyki przez osoby korzystające z implantów, przedstawią aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Konferencja odbędzie się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach 16 lipca 2015 r. Informacje i zgłoszenia: www.symposium.ifps.org.pl

 • X światowa wideokonferencja LION Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

  12 maja 2015 r. odbyła się dziesiąta coroczna światowa wideokonferencja LION: Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast, podczas której najlepsi chirurdzy z wiodących światowych ośrodków prezentują ‘na żywo’ najnowsze techniki operacji oto- i neurootologicznych. Projekt LION, zainicjowany w roku 2006, stawia sobie za zadanie wykorzystanie najnowszych technologii telekonferencyjnych do ustawicznego kształcenia lekarzy otolaryngologów na całym świecie. W ramach LION działa stała interaktywna światowa sieć 

 • Promocja polskich sukcesów

  „Dzieląc się sukcesem, mnożymy sukces”, mówił prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, otwierając uroczystość wręczenia medali Akademii Polskiej Sukcesu w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 20 kwietnia 2015 r. Uroczystości towarzyszyła otwarta debata z cyklu „Osiągnięcia Naszego 25-lecia”- „Sukcesy Polskiej Medycyny”  W tym roku Kapituła APS  doceniła wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny, których osiągnięcia znane są nie tylko  w Polsce ale i na świecie. Złote Medale 

 • Światowy Dzień Głosu na Uniwersytecie Muzycznym

  Z okazji Światowego Dnia Głosu, w dniu 16 kwietnia 2015 r., na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, odbyły się specjalne wykłady poświęcone roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, a także diagnostyce i terapiom w przypadku zaburzeń głosu u profesjonalistów. Wykład inauguracyjny na temat roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym wygłosił prof. Henryk Skarżyński (kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC) w imieniu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,