Konferencje, seminaria, zjazdy

 • Prof. Henryk Skarżyński wziął udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy

  Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof.  Henryk Skarżyński, wziął udział w debacie pt. „Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej”, która miała miejsce podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, 4 września 2018 r. Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy to ważny aspekt zdrowia publicznego, ponieważ to samorządy znają najlepiej potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności oraz możliwości skutecznego dotarcia do pacjenta. Regionalne programy zdrowotne dają również pole do zastosowania nowoczesnych 

 • Konferencja „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny polskim systemie ochrony” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych pozwala na ogromny wzrost możliwości wykorzystania telemedycyny w opiece zdrowotnej – przypominają autorzy, zaprezentowanego we wtorek, 19 czerwca 2018 r., na konferencji w Warszawie, raportu „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny polskim systemie ochrony”. Gośćmi konferencji byli Europoseł Michał Boni oraz prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład pt.: „Telemedycyna we współczesnej opiece zdrowotnej”. W 150-stronicowym reporcie przygotowanym przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza eksperci zwracają 

 • Szczyt Zdrowie 2018 z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  20 czerwca 2018 r. odbyła się VI. edycja kongresu Szczyt Zdrowie, której organizatorem był Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH. Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem: Ekonomia, gospodarka, zdrowie – rola kapitału ludzkiego jako podstawy rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa. Prof. Henryk Skarżyński, który uczestniczył w Szczycie, był panelistą w sesji „Sektor prywatny, sektor publiczny świadczeniodawców – miejsce i znaczenie w nowoczesnym 

 • The 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery oraz III Konferencja pt. Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich Krakowie

  Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów, w dniach 5-7 kwietnia 2018 roku, zaprasza na 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery oraz III Konferencję pt. Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Pomysłodawcą i organizatorem obu konferencji jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń w zakresie leczenia schorzeń 

 • O nauce i medycynie podczas „Welconomy Forum” w Toruniu

  „O sytuacji gospodarczej Polski na tle Unii Europejskiej i świata” – to hasło tegorocznego „Welconomy Forum in Toruń”, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2018 r w Toruniu w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki. W Forum, obok prof. Henryka Skarżyńskiego, udział wzięło udział szerokie grono uznanych ekspertów w dziedzinie ekonomii, przedstawiciele rządu, świata biznesu i nauki. Wśród nich byli m.in. prof. Jerzy Buzek, były Premier RP i Przewodniczący Europarlamentu; 

 • III Kongres Wyzwań Zdrowotnych z udziałem przedstawicieli IFPS

  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz trzeci stało się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 8-10 marca 2018 roku, odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), w którym – z ramienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – uczestniczyli prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu oraz prof. nadzw. dr. hab. n. 

 • Przedstawiciele Instytutu wyróżnieni w Bangladeszu

  28 lutego 2018 r. w Dhaka, w stolicy Bangladeszu zostało zainaugurowana współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny otolaryngologii, audiologii i foniatrii z Polski a lekarzami z Azji Południowej. Delegację polską reprezentowali prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. nadzw dr. hab. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, prof. nadzw. dr. n. med. Piotr H. Skarżyński, z-ca kierownika Zakładu Teleaudiologii 

 • Pan African Federation of Otorhinolaryngological Societies

  Pan African Federation of Otorhinolaryngological Societies (PAFOS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju otolaryngologii w krajach afrykańskich. Co dwa lata organizuje konferencje, w których biorą udział specjaliści z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, logopedii, psychologii, a także specjaliści z zakresu badań słuchu. Głównym celem tegorocznego spotkania, organizowanego we współpracy z Local Organizing Comitte and the Otorhinolaryngological Society of Nigeria (ORLSON), pod patronatem prezydenta Nigerii Muhammadu Buhari, 

 • Zaproszenie na konferencję pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje kolejną edycję konferencji pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół 

 • 30 operacji na 30 WAW

  Window Approach Workshop (WAW) to warsztaty chirurgiczno – naukowe przeznaczone dla lekarzy otochirurgów z całego świata specjalistów, ordynatorów, kierowników klinik specjalizujących się w leczeniu głuchoty za pomocą implantów słuchowych. W tym roku mija 10 lat od pierwszej edycji tej serii spotkań naukowych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach z gośćmi z wszystkich kontynentów. Jest to jeden z programów Międzynarodowej Akademii Otochirurgii. Z tej okazji podczas 30 edycji WAW, w Światowym Centrum 

 • Hearring Meeting oraz Hearing and Structure Preservation Workshop

  Hearring to sieć światowych ośrodków mających największe doświadczenie w implantacji i największą liczbę pacjentów implantowanych. Powstanie tej grupy zainicjował Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z czterema innymi ośrodkami – z Wiednia, Innsbrucku, Würzburga i Frankfurtu. Przynależność do sieci Hearring opiera się na przekonaniu, że skuteczne prowadzenie badań w dziedzinie implantów słuchowych jest możliwe tylko przy współpracy międzynarodowej, drogą wymiany doświadczeń wiodących ośrodków klinicznych z całego świata. Pierwsze spotkanie 

 • II International Congress Of Audiology

  Kongres został zorganizowany przez Associação Portuguesa de Audiologistas (AptA). Spotkanie zgromadziło ok. 100 portugalskich specjalistów należących do stowarzyszenia AptA. Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na panele tematyczne: rehabilitacja zaburzeń równowagi, rehabilitacja słuchowa – specyfika pracy z dziećmi, rehabilitacja słuchowa – specyfika pracy z populacją geriatryczną. Na zaproszenie organizatorów w panelu poświęconym rehabilitacji osób w wieku senioralnym pracę „Hearing rehabilitation: geriatric specificities. Cochlear implants in elderly patients 

 • 15th Symposium On Cochlear Implants In Children

  Zjazd zgromadził kilkuset specjalistów z zakresu audiologii, otologii, otola­ryngologii, inżynierii biomedycznej, jednakże nie był skierowany jedynie do lekarzy. Wzięli w nim udział także inni specjaliści zaangażowani w diagnostykę i pracujący z pacjentami podczas rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowany był w San Francisco przez prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz lek. Bartłomieja Króla, którzy przedstawili prace dokumentujące duże osiągnięcia Instytutu 

 • O badaniach słuchu w Polskiej Agencji Prasowej

  W dniu 27 września 2017 r., w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa pt.:” 20 lat od badań pilotażowych do badań powszechnych we wczesnym wykrywaniu zaburzeń słuchu” W programie konferencji znalazły się m.in. wyniki badań przesiewowych słuchu realizowanych w ramach współpracy z KRUS oraz prezentacja założeń nowego programu, dzięki któremu Mazowsze będzie pierwszym w świecie regionem kraju, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną. 

 • Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

  W dniach 24-26 sierpnia 2017 w Ośrodku Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k/Warszawy odbyła się XII Konferencja „ALERGIA ASTMA POCHP”, organizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosia oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa” wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Poniżej publikujemy 

 • Innowacje w polskiej medycynie

  Przegląd innowacyjnych rozwiązań stosowanych w różnych dziedzinach medycyny to główny punkt w programie organizowanej wspólnie przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i prof. Henryka Skarżyńskiego, a odbywającej się 8 maja 2017 r. w Senacie RP, konferencji „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”. Prace na temat nowatorskich metod przedstawili lekarze i naukowcy młodego pokolenia, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie w renomowanych ośrodkach naukowych i klinicznych u boku wybitnych 

 • O wytycznych w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Zakopanem

  Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju. – Mam nadzieję, że ta konferencja zostanie zapamiętana przez uczestników jako ważne wydarzenie naukowe, organizacyjne 

 • II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

  W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok