Konferencje, seminaria, zjazdy

 • Światowy Dzień Głosu na Uniwersytecie Muzycznym

  Z okazji Światowego Dnia Głosu, w dniu 16 kwietnia 2015 r., na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, odbyły się specjalne wykłady poświęcone roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, a także diagnostyce i terapiom w przypadku zaburzeń głosu u profesjonalistów. Wykład inauguracyjny na temat roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym wygłosił prof. Henryk Skarżyński (kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC) w imieniu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 

 • Krajowa Sieć Teleadiologii inspiruje świat

  Ponad 100 gości z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przyjechało w styczniu do Warszawy na spotkanie  zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for telemedicine and e-health, ISfTeH). To największa organizacja tego typu na świecie, zrzeszająca kilka tysięcy członków indywidualnych, instytucji i krajowych towarzystw telemedycznych. Powstała w Szwajcarii, aby wspierać światowe działania w dziedzinie telemedycyny i e-zdrowia.  Promuje ideę  pracy nie dla zysku i stara się wspierać(również finansowo), te kraje, które 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XIX Window Approach Workshop (WAW) w Kajetanach

  W Światowym Centrum Słuchu odbyły się dniach 12-14 stycznia 2015 r. kolejne, dziewiętnaste już warsztaty WAW Window Approach Workshop. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby, zaś w części praktyczno – otochirurgicznej – 13, w większości byli to przedstawiciele największego szpitala klinicznego w Iraku – Bagdad Medical City przy Uniwersytecie Medycznym w Bagdadzie. Oprócz nich w warsztatach uczestniczyli lekarze z Tadżykistanu i Kirgistanu. Podczas warsztatów WAW prezentowane są operacje pokazowe 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XVIII Window Approach Workshop – IV Surgical Foundation Course

  W dniach 24 i 25 listopada 2014 r. odbyły się w Światowym Centrum Słuchu osiemnaste chirurgiczne warsztaty szkoleniowe WAW – Window Approach Workshop, które były jednocześnie czwartymi w serii Surgical Foundation Course (Kurs Podstaw Chirurgii [implantów ślimakowych]) zorganizowanymi w Kajetanach. W skład międzynarodowej grupy uczestników kursu wchodzili otochirurdzy z Francji, Niemiec, Portugalii, Danii, Czech, Rumunii, Kenii, Łotwy, Turcji, Kuwejtu, Demokratycznej Republiki Konga i Ukrainy. Program naukowy 

 • O słuchu na Uniwersytecie Warszawskim

  „Słuch jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, to decyduje o jakości każdej sfery naszego życia, naszej edukacji, komunikacji, naszego życia i naszej pracy, ma to wpływ na nas i na całe nasze otoczenie” – mówił podczas swojego wykładu prof. Henryk Skarżyński. Wykładu pod tytułem „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa” można było wysłuchać 18 listopada 2014 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „8 wykładów na nowe tysiąclecie”. 

 • Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki

  To już tradycja, że raz w roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje konferencję dla osób, które odczuwają szumy uszne, mają problemy ze słuchem i rozumieniem mowy, drażnią je dźwięki z otoczenia, a więc dla osób poszukujących w tym zakresie pomocy i wsparcia.  Konferencja ta jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, na ich głód pogłębiania wiedzy na temat przyczyn, diagnostyki szumów usznych i możliwości ich leczenia. Dodatkowo jest to dla nich okazja do spotkania, które 

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na XVIII Festiwalu Nauki w Jabłonnie

  Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się corocznie we wrześniu od 2003 roku. Oficjalnym reprezentantem Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Warszawski. Patronat nad Festiwalem sprawuje Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Prezes i Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ponad pół tysiąca wykładów i debat oraz ponad dwieście lekcji dla młodzieży przygotowali organizatorzy XVIII edycji stołecznego Festiwalu Nauki, przebiegającego od 19 do 28 września. Organizatorzy przygotowali różnotematyczne lekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, 

 • Słyszę, jestem wolny!

  W dniu 30 czerwca 2014 r., w Centrum Prasowym Foksal odbyło się śniadanie prasowe „Człowiek i Centrum Wolności – Słyszę, jestem wolny!”, którego celem było przypomnienie osiągnięć zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w polskiej medycynie w minionym 25-leciu. Spotkanie z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego tytułowego „Człowieka Wolności” poprowadzili Jadwiga Kamińska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia i Henryk Szrubarz z Poleskiego Radia. Prelegenci przedstawili bogatą i ciekawą historię rozwoju 

 • 147 Konferencja American Otological Society w Las Vegas

  American Otological Society to najstarsze towarzystwo otologiczne w Stanach Zjednoczonych. Ma już prawie 150-letnią historię – inauguracyjne spotkanie tego Towarzystwa miało miejsce w Ocean House, Newport 22 lipca 1868 roku. Wtedy to 9 członków założonego wcześniej American Ophthalmological Society (Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego) podjęło decyzję o stworzeniu grupy, która miała skupić się na problemach związanych z narządem słuchu. Od tamtej pory American Otological Society corocznie organizuje spotkania naukowe. W tym roku, 

 • XXXII World Congress of Audiology w Brisbane

  Kongresy organizowane co 2 lata przez International Society of Audiology (ISA) to największe w świecie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze audiologii w szerokim gronie specjalistów, m.in. lekarzy, logopedów, rehabilitantów słuchu, specjalistów pedagogiki specjalnej, protetyków słuchu i inżynierów klinicznych. Tegoroczny Kongres zgromadził 1400 takich specjalistów z całego świata. Pięcioosobowy zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (prof. Henryk Skarżyński, dr hab. Artur Lorens, dr n. med. Piotr Skarżyński, dr Magdalena Sosna, dr Katarzyna 

 • IX światowa wideokonferencja LION Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast w Światowym Centrum Słuchu

  W dniu 20 maja 2014 r. odbyła się dziewiąta coroczna światowa wideokonferencja LION: Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast, podczas której najlepsi chirurdzy z wiodących światowych ośrodków prezentują ‘na żywo’ najnowsze techniki operacji oto- i neurootologicznych. Projekt LION, zainicjowany w roku 2006, stawia sobie za zadanie wykorzystanie najnowszych technologii telekonferencyjnych do ustawicznego kształcenia lekarzy otolaryngologów na całym świecie. W ramach LION działa stała interaktywna światowa 

 • 3rd International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery z udziałem przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu

  3-cia międzynarodowa konferencja naukowa International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, była organizowana przez prof. Istvana Sziklai w dniach 24-26 kwietnia 2014 r. w Siofok na Węgrzech. Specjalistyczne grono ekspertów z Europy, Azji i Ameryki Północnej przedstawiło historię otologii światowej w zakresie rozwoju możliwości pomocy z postępującymi i wrodzonymi wadami słuchu. Otoskleroza od kilku wieków była wyzwaniem dla pionierów otologii w różnych zakątkach świata. Coraz większe możliwości terapii wiązały się 

 • Badania słuchu u seniorów w Siedlcach

  Specjaliści Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którzy mają ogromne doświadczenie w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków i dzieci w wieku szkolnym przeprowadzili pilotażowe badania słuchu  u osób starszych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Przy tej okazji prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład poświęcony możliwościom leczenia zaburzeń słuchu u pacjentów 65+. Odsetek osób w starszym wieku będzie radykalnie wzrastał.  W Polsce tworzone są właśnie założenia nowego systemu opieki nad osobami 

 • Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce

  „Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce” – pod takim hasłem 24 marca 2014 r. odbyło się otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. W Pałacu Staszica spotkali się wybitni specjaliści. Członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele instytutów badawczych, konsultanci krajowi, dziennikarze. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność kompleksowej opieki nad osobami starszymi, którzy najbardziej potrzebują zintegrowanego leczenia. W związku z faktem, że społeczeństwo – nie tylko polskie – 

 • Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych PAN

  Uprzejmie informujemy, że  24 marca 2014 r., w Warszawie, w Pałacu Staszica odbędzie się Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych PAN. .

 • Międzynarodowe warsztaty otochirurgiczne Window Approach Workshop WAW po raz 16 w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

  W dniach 3 i 4 lutego 2014r. odbyły się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach 16 Międzynarodowe Warsztaty WAW Window Approach Workshop. Ta niezwykle popularna seria szkoleniowa zaadresowana jest do otochirurgów i audiologów z całego świata chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu implantów słuchowych. Wyjątkowym elementem warsztatów WAW, atrakcyjnym szczególne dla chirurgów, są operacje pokazowe prowadzone przez Prof. H. Skarżyńskiego, oraz szkolenie praktyczne w nowoczesnym laboratorium szkoleniowym WHC, podczas którego uczestnicy na preparatach 

 • I Kongres Zdrowego Starzenia z udziałem przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu

  „Fundacja na rzecz zdrowego starzenia się” we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem zdrowia, Ministerstwem Sportu i Turystyki, miastem stołecznym Warszawa, a także Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu byli organizatorami I – go Kongresu Zdrowego Starzenia. M.in. o tym, że „jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie!”, a „odsetek seniorów aktywnych zawodowo i społecznie jest u nas kilkukrotnie niższy niż np. w krajach skandynawskich” mówili eksperci podczas dwudniowego cykl sesji 

 • Journal of Hearing Science na liście czasopism punktowanych MNiSW

  Czasopismo Journal of Hearing Science, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Henryk Skarżyński zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu naukowego w Journal of Hearing Science autorzy otrzymają 5 pkt. Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja. Journal of Hearing Science poświęcony jest aktualnym zagadnieniom