Projekty

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

więcej…

 

logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki

 

więcej…

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

więcej…

logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia) – program STRATEGMED

 

więcej…

Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających procesy słyszenia – program INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH.

 

więcej…

logo Innowacyjna Gospodarka Światowe Centrum Słuchu – działanie 2.1. PO Innowacyjna Gospodarka (10/2009 – 06/2014)

 

więcej…

logo Norway Grants Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej – dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0384 (1/2009 – 04/2011)

 

więcej…

Logo Innowacyjna Gospodarka Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych – działanie 2.3. PO Innowacyjna Gospodarka (10/2009 – 12/2011)

 

więcej…

Logo Innowacyjna Gospodarka Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu – działanie 2.3. PO Innowacyjna Gospodarka (07/2008 – 06/2010)

 

więcej…

flaga Unii Europejskiej Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) Development Host Scheme (III kwartał 2007 – II kwartał 2011)

 

więcej…