Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Projekty

Projekty w trakcie realizacji

logotyp Krajowy Plan Odbudowy Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach o numerze umowy: KPO/23/1/BCU/W/0038

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/utworzenie-branzowego-centrum-umiejetnosci-w-dziedzinie-protetyki-sluchu//
Flaga i Godło Polski Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ze środków budżetu państwa udzielone przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty-2/dotacja-celowa-na-zakupy-inwestycyjne/
Flaga i Godło Polski Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/modernizacja-i-adaptacja-swiatowego-centrum-sluchu-dla-celow-realizacji-nowych-wielospecjalistycznych-uslug-medycznych/
Logotyp Ministerstwa Zdrowia Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/ksztalcenie-lekarzy-w-centrum-zaawansowanych-technik-operacyjnych-swiatowego-centrum-sluchu-instytutu-fizjologii-i-patologii-dla-potrzeb-otochirurgii-rynochirurgii-fonochirurgii-chirurgii-oczodolu/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/adaptacyjny-system-przesiewowo-diagnostyczny-hear-box/
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – urządzenia do badań przesiewowo-diagnostycznych zmysłów.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/utrzymanie-mobilnej-kapsuly-badan-zmyslow-urzadzenia-do-badan-przesiewowo-diagnostycznych-zmyslow/
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej – „SZOK”.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/system-zintegrowanej-operacji-komunikacyjnej-szok/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty-2/tworzenie-genomowego-atlasu-wad-rozwojowych-ucha-wewnetrznego-czlowieka-ukierunkowanie-na-poszukiwanie-nowych-genow-i-analize-niekodujacych-obszarow-regulatorowych/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/integracja-sekwencjonowania-calogenomowego-i-badan-na-modelu-zwierzecym-danio-pregowanego-do-odkrywania-nowego-podloza-molekularnego-niedosluchu-dominujacego/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Kumulacja wariantów genetycznych u dzieci z głuchotą prelingwalną – w poszukiwaniu nowego czynnika predykcyjnego do oceny efektów leczenia niedosłuchu za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/kumulacja-wariantow-genetycznych-u-dzieci-z-gluchota-prelingwalna-w-poszukiwaniu-nowego-czynnika-predykcyjnego-do-oceny-efektow-leczenia-niedosluchu-za-pomoca-wszczepienia-implantu-slimakowego/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/uczenie-statystyczne-w-specyficznych-zaburzeniach-rozwoju-jezykowego-sli-w-poszukiwaniu-neuropoznawczych-mechanizmow-deficytu-podstawowego/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/w-poszukiwaniu-zrodel-aktywnosci-poznawczej-mozgu/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Na drodze do identyfikacji i wyjaśnienia funkcjonalnej roli wariantów głębokointronowych jako brakujących elementów krajobrazu genetycznego zespołu Ushera.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/na-drodze-do-identyfikacji-i-wyjasnienia-funkcjonalnej-roli-wariantow-glebokointronowych-jako-brakujacych-elementow-krajobrazu-genetycznego-zespolu-ushera/

Projekty zakończone

Logotyp Minister Edukacji i Nauki Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty-2/kongres-nauka-dla-spoleczenstwa/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/neuronalne-mechanizmy-problematycznego-korzystania-z-pornografii-rola-reaktywnosci-na-wskazowki-nagrod-erotycznych/
Logotyp Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/wprowadzenie-nowoczesnych-e-uslug-w-podmiotach-leczniczych-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/system-do-wykrywania-zaburzen-smaku-i-wechu-oparty-na-badaniu-wykonywanym-samodzielnie-w-domu-pacjenta/
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Światowe Centrum Słuchu.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/swiatowe-centrum-sluchu/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim – INNOSENSE

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/zintegrowany-system-narzedzi-do-diagnostyki-i-telerehabilitacji-schorzen-narzadow-zmyslow-sluchu-wzroku-mowy-rownowagi-smaku-powonienia/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających procesy słyszenia.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/opracowanie-nowych-technologii-urzadzen-wszczepialnych-wspomagajacych-procesy-slyszenia/
Logotyp Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/program-badan-przesiewowych-sluchu-dla-uczniow-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-mazowieckiego-w-roku-szkolnym-20172018-oraz-20182019/
Logotyp Norway Grants Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/program-rozwoju-ogolnopolskiej-sieci-osrodkow-telerehabilitacji-sluchowej/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/stworzenie-naukowej-platformy-informatycznej-przetwarzania-wynikow-badan-przesiewowych-zmyslow-opartej-na-otwartym-standardzie-wymiany-e-danych/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowany System Wspomagający Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu.

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projekty/zintegrowany-system-wspomagajacy-badania-nad-fizjologia-i-patologia-sluchu/
Flaga UE Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) Development Host Scheme (III kwartał 2007).

Więcej informacji:
https://whc.ifps.org.pl/projektymarie-curie-host-fellowships-for-the-transfer-of-knowledge/